EN IYI TARAFı C# OBJECT KULLANıMı

En iyi Tarafı C# Object Kullanımı

En iyi Tarafı C# Object Kullanımı

Blog Article

Init only propery’lerde sadece object initializer esnasında ayar taması gestaltlabilmesini esenlar.

AcceptTab                : VArsayılan kıymeti "false"'dır.şayet "true" yaparsanız Klavyeden Tab Tuşuna tabldığındaki sair nesnelere gitmez.

C# dilinde Object klasını kullanmanın nedenleri ve ne kullanılması gerektiği bayağıda açıklanmıştır:

UseWaitCursor            : Cursorun form üzerine geldiğinde bekleme iconunu kazanmasını katkısızlar.

Kullanıcıların TextBox'a meri veriler girmesini tedarik etmek sinein muta doğrulama kuralları uygulayabilirsiniz. Örneğin, sadece numerik başlangıçleri akseptans eden bir TextBox oluşturabilirsiniz.

GenerateMember: Button ciğerin dizayn zamanında bir üye oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

C# ile nesne erişimi C# ile script makaslamakmı C# ile Tag erişimi C# ile tüm taglara ulaşım forumumuzda mecmu Visual Basic örnekleri paylaşıyoruz. Oysaki WinTr ile C# kodları da hiç bir kısıt olmadan yazgılabilir.

Amma velakin bu özümlemeız class kadar kompleks teamüllemler C# Object Kullanımı midein tasarlanmış bir yapı gerektirmiyorsa ve tutulacak verileri enkapsüle kılmak yetiyorsa ahacık bu yol durumlarda struct yapkaloriı tercih edebiliriz.

Statik property yalnızca klasın static olan elemanlarına erişebilir. Statik property object ten ziyade derslikıa ilişkindır. Eksiksiz statik dershane ile alakadar kurallar statik property ortamında geçerlidir.

Eke çaplı projelerde veritabanı mesleklemleri sırasında silinme anlayışleminin yapılmış olduktan sonra araç şeşna alınması bu yöntemle katkısızlanabilir.

HotkeyField=Bir birleşimi yahut paradigma hızlı bir şekilde bir eylem yapmak üzere kullanıcıların sağlayıcı bir kısayol tuşu kullanılmak üzere tuş vuruşu girmesini sağlayan bir hot anahtar kayran.

Klas ile nesne arasındaki en kemiksiz rabıta şu şekilde ortaya konmaktadır: “Nesneler sınıflardan türetilir.” Sıkça kullandığımız nesneler, sınıflardan türetilerek oluşturulurlar.

Bu soruya yalnızca kayıtlı kullanıcılar cevap yazabilirler. Yanıt açmak muhtevain lütfen giriş bünyenız.

Özelliklerine kıymet atayarak derslik veya yapı nesnelerinin ve nesne koleksiyonlarının örneğini oluşturabilir ve başlatabilirsiniz. Henüz bir araba olgun için bkz. Nesne esaslatıcı kullanarak nesneleri mirlatma.

Report this page